Cilj održivog razvoja
4

Kvalitetno obrazovanje

Obezbijediti inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje za sve i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja

Naš rad u SDG 4 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: