Priča

Nada u doba nezivjesnosti: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 75 godina kasnije

09 November 2023
Opis: Peter Lundberg, UN Resident Coordinator in Montenegro
Foto: © UN Montenegro / Slaven Vilus

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu