Kancelarija rezidnetnog koordinatora UN

Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (UN RCO) radi pod strateškim vođstvom rezidentnog koordinatora UN. Kancelarija podržava rad rezidentnog koordinatora UN i Tima UN u zemlji (UNCT) u razvoju, implementaciji, praćenju i izvještavanju Okvira saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2023-2027. Jedna od važnih odgovornost Kancelarije je obezbjeđivanje funkcionalnih mehanizama za puno učešće svih članova Tima UN u zemlji u konsultacijama i procesima donošenja odluka. U skladu sa prioritetima Okvira za saradnju UN, ali i mandatima agencija UN, Kancelarija rezidentnog koordinatora UN pruža podršku i za koordinaciju zajedničkog programskog rada na ostvarivanju Agende održivog razvoja do 2030 i zajedničkih programa.

U okviru reforme UN koju je pokrenuo generalni sekretar UN Antonio Gutereš početkom 2019. godine, Kancelarija rezidentnog koordinatora UN zadužena je za sledeće:

  • Strateško planiranje;
  • Ekonomija i razvoj;
  • Partnerstva i finansiranje razvoja;
  • Upravljanje podacima i izveštavanjem o rezultatima;
  • Komunikacije i zastupanje.

Uz podršku Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava u Ženevi, savjetnica za ljudska prava djeluje kao sastavni dio Kancelarije rezidentnog koordinatora UN u Crnoj Gori. Ona pruža podršku rezidentnom koordinatoru UN i Timu UN u zemlji, ali i nacionalnim akterima uključujući Vladu, organizacije civilnog društva i nacionalne institucije za ljudska prava.

 

Rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori

Piter Lundberg iz Švedske stupio je na dužnost rezidentnog koordinatora UN u Crnoj Gori 1. januara 2021. Prethodno je bio regionalni šef za razvojnu saradnju za Bliski istok i Sjevernu Afriku u Švedskoj ambasadi u Amanu, a prije toga je radio kao zamjenik koordinatora za humanitarne aktivnosti UN za Nigeriju, u odgovoru na krizu na jezeru Čad u sjeveroistočnim djelovima zemlje.

Lundberg ima više od 25 godina u javnoj, diplomatskoj, humanitarnoj i razvojnoj oblasti. Prije nego što se pridružio sistemu UN 2016. godine, radio je sa švedskom vladom i sa nevladinim organizacijama, uključujući Crveni krst i Crveni polumjesec u Etiopiji, Palestini, Zimbabveu, Maleziji, Jordanu.

Rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori

Piter Lundberg

Rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori