Naš rad na ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u Crnoj Gori

Kako UN pruža podršku ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u Crnoj Gori

Tim UN zajedno s partnerima u Crnoj Gori radi na ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja: 17 međusobno povezanih i ambicioznih ciljeva koji se bave glavnim razvojnim izazovima sa kojima se suočavaju ljudi u Crnoj Gori i širom svijeta. U Crnoj Gori, 18 UN agencija, fondova i programa rade zajedno kroz implementaciju Okvira saradnje UN za održivi razvoj 2023-2027 kako bi pružili podršku napretku zemlje u ostvarivanju nacionalnih razvojnih prioriteta, u skladu sa Agendom 2030 i reformskim procesima EU.

Ciljevi održivog razvoja u Crnoj Gori

Ciljevi održivog razvoja su globalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu životne sredine i klime Zemlje i za osiguranje da svi ljudi žive u miru i prosperitetu. To su ciljevi na kojima Ujedinjene nacije rade u Crnoj Gori: