Cilj održivog razvoja
1

Svijet bez siromaštva

Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Naš rad u SDG 1 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: