Priča

Evropska unija i Austrija potpisale partnerstvo u okviru Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore

23 October 2023
Opis: From the left: Ambassador of Austria to Montenegro Karl Müller, Head of the Regional Coordination Office for Technical Cooperation in Austrian Development Coordination David Muckenhuber, Prime Minister of Montenegro Dritan Abazović, UN Resident Coordinator in Montenegro Peter Lundberg, President of Montenegro Jakov Milatovic, European Union Ambassador to Montenegro Oana-Cristina Popa

Autor

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

FAO
Organizacija UN za hranu i poljoprivredu
IFAD
Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj
MOR
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
ITU
Međunaordna telekomunikaciona unija
OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
UN WOMEN
Organizacija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Program UN za razvoj
UNDRR
Kancelacija UN za smanjenje rizika od katastrofa
UNECE
Ekonomska komisija UN za Evropu
UNEP
Program UN za životnu sredinu
UNESCO
Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu
UNHCR
Agencija UN za izbjeglice
UNICEF
Dječji fond UN
UNIDO
Organizacija UN za industrijski razvoj
UNODC
Kancelarija UN za smanjenje protiv droge i kriminala
UNOPS
Kancelarija UN za projekte
SZO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu