Priča

Crna Gora u potpunosti posvećena Ciljevima održivog razvoja

08 September 2023
Meeting of the UNCT with the President of Montenegro
Opis: Meeting of the UN Country Team with H.E. President of Montenegro Jakov Milatović
Foto: © UN Montenegro / Željko Bracanović

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

FAO
Organizacija UN za hranu i poljoprivredu
IFAD
Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
ITU
Međunaordna telekomunikaciona unija
OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
UN WOMEN
Organizacija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Program UN za razvoj
UNDRR
Kancelacija UN za smanjenje rizika od katastrofa
UNECE
Ekonomska komisija UN za Evropu
UNEP
Program UN za životnu sredinu
UNESCO
Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu
UNHCR
Agencija UN za izbjeglice
UNICEF
Dječji fond UN
UNIDO
Organizacija UN za industrijski razvoj
UNODC
Kancelarija UN za smanjenje protiv droge i kriminala
UNOPS
Kancelarija UN za projekte
SZO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu