Cilj održivog razvoja
9

Industrija, inovacije i infrastruktura

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost

Naš rad u SDG 9 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: