Cilj održivog razvoja
8

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Naš rad u SDG 8 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: