Cilj održivog razvoja
7

Dostupna i obnovljiva energija

Obezbijediti pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Naš rad u SDG 7 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: