Cilj održivog razvoja
5

Rodna ravnopravnost

Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice

Naš rad u SDG 5 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: