Priča

Mladi daju, ali i traže obećanje društva jednakih šansi

10 November 2023
Opis: Young people working on defining HR75 pledges at the Law Faculty in Podgorica, Montenegro
Foto: © Duško Miljanić / UNDP

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

MOR
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN
UNDP
Program UN za razvoj
UNICEF
Dječji fond UN

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu