Cilj održivog razvoja
14

Život pod vodom

Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse

Naš rad u SDG 14 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: