Cilj održivog razvoja
11

Održivi gradovi i zajednice

Učiniti gradove inkluzivnima, bezbjednima, otpornima i održivima

Naš rad u SDG 11 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: