Cilj održivog razvoja
10

Smanjenje nejednakosti

Smanjiti nejednakost između i unutar država

Ključne aktivnosti UN

UN i partneri pružaju podršku 16 aktivnosti za ostvarivanje Cilja održivog razvoja 10 iz ukupnih 128 aktivnosti.
aktivnosti za
Cilj održivog razvoja 10
16
Ukupne aktivnosti
128
Izvor: UN INFO

Naš rad u SDG 10 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: