Cilj održivog razvoja
16

Mir, pravda i snažne institucije

Promovisati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

Naš rad u SDG 16 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: