Saopštenje za javnost

Krivokapić i Lundberg potpisali Okvir saradnje Vlade i UN za održivi razvoj 2023-2027.

20 July 2022

Krivokapić i Lundberg potpisali su Okvir saradnje UN i Crne Gore 2023-2027, čime su postavljeni temelji saradnje Vlade i UN u narednih pet godina.

Podgorica, 20. jul 2022.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i rezidentni koordinator sistema UN-a u Crnoj Gori Piter Lundberg potpisali su danas Okvir saradnje Vlade Crne Gore i Ujedinjenih nacija za održivi razvoj UNSDCF 2023-2027.

Ministar Krivokapić je kazao da su narednih pet godina ključne za saradnju Crne Gore sa UN i EU, te da bi bilo korisno da dva paralelna puta pretvorimo u jedinstveni put, koji ćemo završiti 2027. članstvom u Evropskoj uniji.

Šef crnogorske diplomatije je istakao da glavna dobit svih angažmana Crne Gore sa Ujedinjenim nacijama, kao i evroatlantskim partnerima jeste puno razumijevanje.

Mi se osjećamo kao država koja ima puno razumijevanje na svom putu evropskih integracija, na dostojanstvenom članstvu u UN, kao i na pripadanju evroatlantskoj zajednici – kazao je Krivokapić. On je naglasio da to razumijevanje, za nas, nije manje važno od višestruke pomoći koju dobijamo u oblastima koje modernizuju naše društvo, dodavši da je broj zemalja i agencija koje nas podržavaju iznad svakog očekivanja.

Ističući da socijalna inkluzija predstavlja dio načina postojanja malih zajednica, Krivokapić je kazao da one opstaju na solidarnosti i povezanosti koja nije samo ekonomska i socijalna, već ima i emotivnu notu koja daje puni osjećaj življenja u jednom društvu.

Govoreći o paralelnom procesu evropske integracije, on je kazao da nema više vremena za odlaganje, te da je brodu koji zna gdje putuje svaki vjetar dobar, dok brodu koji ne zna gdje putuje nema dobrog vjetra.

Naš put jeste EU, ali taj put ne može biti bezgraničan, taj put mora imati svoje vremenske okvire postavljene za Crnu Goru, kroz stalne reforme koje su ostvarljive u narednom petogodišnjem periodu, ali i kraćem od toga – kazao je Krivokapić.

Rezidentni koordinator sistema UN-a u Crnoj Gori Lundberg rekao je da Okvir saradnje UN za održivi razvoj koji smo danas zajednički usvojili predstavlja temelje saradnje Crne Gore i Ujedinjnih nacija u narednih pet godina.

Ova vizija razvoja, zasnovana na zajednički identifikovanim razvojnim prioritetima, biće snažan podsticaj ubrzanju ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja, a samim tim i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji  – kazao je Lundberg, ističući da će u tom procesu izuzetno važnu ulogu igrati Fond za ubrzani razvoj Crne Gore, finansijski alat nove generacije koji ima za cilj objedinjavanje donatorskih sredstava za rješavanje krupnih razvojnih izazova.

Danas je održan i sastanak Nadzornog odbora za praćenje implementacije Integrisanog programa UN-a (UNDAF) 2017-2022.

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN
UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu