Saopštenje za javnost

Snažan konsenzus o ključnim prioritetima buduće saradnje

29 March 2022

Puna podrška evropskom putu Crne Gore u skladu sa zajedničkim ciljevima Agende održivog razvoja UN.


President-RC
Opis: Meeting of the President of Montenegro Milo Đukanović (right) with the UN Resident Coordinator (left)
Foto: © President of Montenegro

 

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je rezidentnog koordinatora UN sistema u Crnoj Gori Pitera Lundberga sa kojim je razgovarao o saradnji Crne Gore i UN-a, kao i o aktuelnim unutrašnjim i regionalnim pitanjima.

Predsjednik je uz zadovoljstvo susretom i zahvalnost za inicijativu koordinatora Lunberga izrazio nadu da saradnja sa institucijama u Crnoj Gori protiče u redu i u vanrednim vremenima kako na spoljnjem, tako i na unutrašnjem planu, uz očekivanje skorog izlaska  iz takvog stanja. On je ponovio apsolutnu privrženost Crne Gore organizaciji UN-a i Povelji, kao i generalnu posvećenost multilateralizmu, što je potvrđeno i kroz nedavne sastanke sa Generalnim sekretarom Guterešom i podsekretarkom Di Karlo. Predsjednik je naglasio da Crna Gora veoma drži i do saradnje sa kancelarijom UN-a i agencijama u Podgorici, ističući da smo u veoma važnom periodu definisanja 5-o godišnjeg okvira za saradnju 2023-2027, za šta su neophodne kompetente i funkcionalne institucije u Crnoj Gori, spremne da odgovorno i efikasno odgovore na potrebe dalje saradnje. U duhu te posvećenosti izrazio je nadu u brzi izbor nove vlade , kako bi svi u sistemu mogli obaviti posao, osnažiti saradnju sa UN-om i nastavili sa ispunjavanjem obaveza.

Rezidentni koordinator UN-a u Crnoj Gori je uz izuzetno zadovoljstvo susretom ocijenio da je uprkos turbulentnoj godini i izazovima postignuto dosta, visoko cijeneći aktivan angažman Crne Gore u sistemu za zaštitu ljudskih prava i ulogu u Savjetu za ljudska prava. Lundberg je naglasio punu spremnost UN-a da podrži Crnu Goru u procesu ispunjavanja obaveza u toj oblasti, što je važno i sa aspekta evropskih integracija čiji je proces u značajnom dijelu kompatibilan sa Agendom održivog razvoja 2030. Uz zahvalnost za partnerstvo,  informisao je Predsjednika o izradi strateškog plana za saradnju, koji predstavlja nadgradnju prethodnih dobrih iskustava saradnje Crne Gore i sistema UN-a, i mobiliše sredstva u vrijednosti 70 miliona dolara kao podršku održivom razvoju. Lundberg je naglasio da su među prioritetima 5-o godišnjeg okvira saradnje jačanje socijalne kohezije, prevazilaženje podjela i suzbijanja govora mržnje i da se na toj liniji uz nepristrasnu ulogu UN-a može ostvariti važno partnerstvo posebno u grupama kao što su mladi i žene.

Predsjednik je uz potvrđenu posvećenost oblasti ljudskih prava kao prioritetnoj u saradnji sa UN-om i zadovoljstvo obnovljenim članstvom naše zemlje u Savjetu za ljudska prava, iskazao saglasnost sa projektovanim ciljevima budućeg okvira, ističući da je socijalna kohezija vrlo važan zadatak odgovorne državne politike u narednom periodu. Uz ocjenu da registruje određene pomake na tom planu, naglasio je da ima prostora za napredak, ali i zabrinutost usljed brutalne ofanzive nacionalističkih političkih narativa kojima emancipacija i evropeizacija nije cilj. Uz žaljenje što prolazimo ovakve faze, iskazao je optimizam u nastavak strateškog pravca kretanja putem usvajanja evropskog sistema vrijednosti.

Koordinator Lundberg je uz zahvalnost Predsjedniku za detaljnu i otvorenu analizu aktuelnih prilika u regionu i Evropi, iskazao punu podršku evropskom putu Crne Gore na liniji zajedničkih ciljeva iz Agende održivog razvoja UN-a.

 

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu