Priča

UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development – MONDIACULT 2022

18 October 2022
Foto: © UNESCO/Juan Luis M. Acevez

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu