Priča

Crna Gora: Nemogućnost da se osigura nezavisnost pravosuđa je prepreka pristupu pravdi, izjavila je ekspertkinja UN

26 September 2023
Opis: Margaret Satterthwaite, UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers
Foto: © UN Montenegro / Miloš Vujović

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu