Priča

Riječi mogu biti oružje. #ZaustaviMržnju

19 June 2023
Opis: Young actors’ performance on the topic of hate speech.
Foto: © UN Montenegro / Miloš Vujović

Autor

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

MOR
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN
UNDP
Program UN za razvoj
UNHCR
Agencija UN za izbjeglice
UNICEF
Dječji fond UN

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu