Saopštenje za javnost

Završna konferencija zajendičkog programa UN „Aktiviraj!“

01 July 2022

Dešić: „Program je otvorio značajan prostor za transformaciju socijalnih politika."

Podgorica, 1. jul 2022.

Razvijeni alati i novi uvidi za sprovođenje bolje socijalne politike i nove usluge po mjeri korisnika glavna su postignuća programa UN “Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori”, koji je danas sumiran završnom konferencijom u Podgorici.

Inicijativa, skraćenog naziva „Aktiviraj!“, usmjerena je na aktivaciju mladih ljudi koji su na marginama društva - nezaposleni, mladi van sistema obrazovanja i oni koji nemaju vještine neophodne za zasposlenje u 21. vijeku, a cilj je da se kroz efikasnije socijalne politike i unaprijeđene socijalne usluge omogući stvaranje šansi za ovu populaciju.

Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Piter Lundberg istakao je da je su inicijative poput ove naročito važne u periodima nestabilnosti i kriza, kakva je pandemija kovida-19.

"Ključ za ubrzanje razvoja je inovativnost na svim nivoima – u politikama i dizajnu usluga. Nadamo se da će ovi novi modeli odgovoriti na potrebe i pomoći u decentralizaciji planiranja troškova na svim nivoima, tako da sistemi socijalne zaštite mogu služiti svim ljudima kojima je to potrebno“, kazao je Lundberg.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić ocijenila je da je program otvorio značajan prostor za transformaciju socijalnih politika.

"Rezultati dobijeni iz ovog projekta će biti značajan input za kreiranje politika socijalne i dječje zaštite na osnovu empirijskih dokaza, na način da podrška sistema bude usmejrena na one kojima je zaista potrebna“, naglasila je Dešić.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić poručila je da se samo zajedničkim, međusektorskim naporima i stvaranjem široke mreže saradnje možemo izboriti da svaki mladi čovjek živi dostojanstven život.

"Novi pristupi osnaživanja mladih moraju uključivati njihovu veću participaciju u donošenju odluka. Kroz ovaj program, adolescenti i mladi su osnaženi, najprije, kroz radionice socio-emocionalnih vještina i podršku mentalnom zdravlju. Uskoro ćemo pokrenuti i portal koji će se baviti ovim temama, jer je mentalno zdravlje ključno za osvajanje svih drugih ciljeva u životu djece i mladih“, kazala je Žunić.

Projekat usmjeren na jačanje sistema socijalne zaštite, od novembra 2019. sprovode agencije UN u Crnoj Gori u saradnji s nacionalnim partnerima - Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom finansija, Ministarstvom ekonomskog razvoja, Zavodom za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i organizacijama civilnog društva. Inicijativu finansira Zajednički fond za održivi razvoj (Joint SDG Fund), čiji su donatori države članice Ujedinjenih nacija, Evropska unija, međunarodne agencije, privatni sektor i pojedinci.

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

MOR
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN
UNDP
Program UN za razvoj
UNHCR
Agencija UN za izbjeglice
UNICEF
Dječji fond UN

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu