Priča

Rekapitulacija ključnih dostignuća

31 March 2023
Foto: © Duško Miljanić / UNDP

Autor

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

FAO
Organizacija UN za hranu i poljoprivredu
IAEA
Međunarodna agencija za atomsku energiju
MOR
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
ITU
Međunaordna telekomunikaciona unija
OHCHR
Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
UN WOMEN
Organizacija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP
Program UN za razvoj
UNECE
Ekonomska komisija UN za Evropu
UNEP
Program UN za životnu sredinu
UNESCO
Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu
UNHCR
Agencija UN za izbjeglice
UNIDO
Organizacija UN za industrijski razvoj
UNODC
Kancelarija UN za smanjenje protiv droge i kriminala
UNOPS
Kancelarija UN za projekte
SZO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu