Publikacija

Borba protiv siromaštva u Crnoj Gori kroz odgovarajuću socijalnu i dječiju zaštitu zasnovanu na dokazima: Pregled scenarija održivih reformi

17 October 2022

Objavio/la

UNDP
UNICEF

Objavljeno u saradnji sa

Government of Montenegro
Maastricht University
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 337
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 285

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu