Priča

Smanjenje siromaštva djece – nacionalni prioritet

17 October 2022
Foto: © UNICEF / Zoran Jovanovic

Organizacije UN uključene u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija rezidentnog koordinatora UN
UNDP
Program UN za razvoj
UNICEF
Dječji fond UN

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu